Осмислення того, що зроблено, створено, модифіковано; пошук словесного формулювання отриманих знань